Programul politic PRO ROMÂNIA

  1. România cetățenilor

Partidul Pro România reprezintă o formațiune politică nouă, creată cu scopul propunerii unei alternative la actuala clasă politică. Programul politic Pro România are ca nucleu ideologic principiul reprezentării intereselor cetățenilor români și vine cu un set de propuneri care decurg din această idee de bază. Astfel, Pro România susține interesele românilor și dorește să asambleze, împreună cu oameni onești și cu viziune, o platformă prin care vocea cetățenilor să se facă auzită. Pro România propune un cadrul al dezbaterii viu, autentic, care să fundamenteze un parteneriat real între stat și cetățeni, care să se îndepărteze de modelul partidelor de lider, nucleu în jurul căruia gravitează și rămâne dependentă întreaga grupare, o structură vetustă, cu rădăcini totalitare, în care principiul democratic al coagulării diversității opiniilor rămâne doar un deziderat formal.

Pro România este un partid de echipă, cu membrii  care au profesii în  domenii de activitate autonome politicii, fără legături cu trecutul politicii de tranziție. Ne dorim desprinderea de o Românie coruptă, sărăcită economic și incapabilă să ducă până la capăt, la nivel instituțional, practicile reale ale democrației și ale prosperității economice.

PRO România dorește consolidarea democrației, a statului de drept și a principiilor separației puterilor în stat, fiind o formațiune care asumă explicit misiunea de a garanta și respecta demnitatea umană și drepturile cetățenești fundamentale: libertatea, proprietatea, egalitatea de şanse, care definesc omul în raporturile sale cu sine, dar şi cu statul din care face parte. Pro România susține ideea unui stat puternic, care nu trebuie să fie slăbit de persoane și instituții corupte, iar garanția în acest sens o reprezintă tocmai principiul separației puterilor în stat, menționat anterior.

Programul Pro România își propune promovarea agendei publice a cetățenilor români la nivelul discursului public și politic, încurajând implicarea acestora ca parteneri în actul decizional și în menținerea unui permanent dialog cu instituțiile publice responsabile. În același timp, Pro România dorește să fie un promotor al responsabilității în politică, a valorilor și programelor care pot corecta inechitățile și disfuncționalitățile din societatea românească actuală, având ca principal scop reafirmarea încrederii cetățenilor români în instituții și în principiul democratic al reprezentării, asigurat exclusiv de competiția politică dintre partide. Pro România susține o abordare ideologică matură, de tip naționalist moderat, care integrează factorii de modernitate cu respectul față de tradiții și față de identitatea românească istorică, într-un context actual european și global.

 

  1. România politicii de calitate

Pro România este o construcție politică având ca scop atragerea unor oameni cu o înaltă ținută morală și etică, având o confirmată calificare profesională în viața socială. În acest sens, Pro România se adresează cu precădere cetățenilor nemulțumiți de situația politică și economică din prezent, care nu se mai simt reprezentați de actualele structuri ale puterii și care doresc ca vocea lor să se facă auzită.

Pro România încurajează toții românii care vor o schimbare reală a societății să se implice și să-i cheme alături în acest proiect pe toți cei care cred că pot contribui la dezvoltarea societății, prin experiența și expertiza pe care le dețin în diferite domenii. Aceștia vor avea la dispoziție o alternativă politică nouă, credibilă, care se distanțează explicit de stilul clasic al politicii de tranziție post-decembriste. Astfel, finalitatea acestor principii pe care Partidul Pro România le asumă este reprezentată de  recâștigarea încrederii în instituții publice, prin promovarea oamenilor de calitate, cu un profil moral integru, care pot declanșa o schimbare reală a clasei politice românești, prin competențe profesionale și experiență pe care le pot pune în slujba cetățeanului. Concret, avem ca scop implicarea în politică a oamenilor profesioniști și competenți, care vor avea ocazia să aducă îmbunătățiri modului de funcționare al instituțiilor statului, putând activa politic pentru un timp limitat, de doar două mandate, suficient pentru a aduce o contribuție substanțială comunității.

Partidul Pro România consideră că trebuie anulate, printr-o legislație mult îmbunătățită, pragurile care fac aproape de neatins accesul formațiunilor politice de mici dimensiuni în parlament și dorim să încurajăm astfel implicarea unor oameni care nu au mai avut o experiență politică și care nu fac parte din structuri de interese corelate actualei clase politice. Astfel, dorim să promovăm performanța, excelența și integritatea morală a politicienilor, singurele garanții ale unei Românii democratice, în care politicul să reprezinte voința cetățenilor, nu a intereselor de grup, care încep să devină vizibile după câștigarea alegerilor.

Dorim să promovăm valori precum integritatea, respectul față de cetățean, spiritul civic, moralitatea și principiile creștine dar, mai ales, excelența profesională, pe care o considerăm principala carte de vizită a României în lume, prin cetățenii români care fac performanță în diverse domenii și care se remarcă prin competitivitate și inovație, în contextul global actual. Dorim, în acest sens, să oprim creșterea tot mai intensă a fenomenului prin care, din păcate, ne pierdem forța de muncă, în special cea cu o performanță remarcabilă. Ne dorim o reconfigurare a modului de a face politică și o înnoire a atmosferei care trenează în societatea românească actuală; ne dorim să fim aproape de cetățeni și să putem orienta România către normalitate, crescând responsabilitatea în cheltuirea banului public și punând capăt tendinței românilor de a pleca la muncă în străinătate din lipsa de alternative în țara lor. Trebuie să ne unim forțele pentru a face din nou ca România să însemne „acasă” pentru cetățenii ei.

Proiectul Pro România apare în contextul unei crize profunde de încredere a cetățenilor români în clasa politică actuală și propune o viziune pe termen mediu și lung, care are drept scop dezvoltarea societății românești, pornind de la modelul economic al țărilor occidentale dezvoltate. România are nevoie de coagularea forțelor tuturor românilor pentru a trezi spiritului comunitar și a recâștiga încrederea cetățenilor ei. Prin afirmarea cu demnitate a identității noastre peste tot în lume vom putea să obținem rezultatele pe care ni le propunem prin programul de guvernare.

  1. România prosperității

O principală misiune a Partidului Pro România este de a scoate cetățenii români din coada clasamentelor privind nivelul de trai și calitatea vieții. Ca țară membră a Uniunii Europene, cu un potențial economic remarcabil, de la agricultură și turism, la energie și IT, România nu-și mai poate trata proprii cetățeni ca pe niște cetățeni de rang inferior. Promisiunile electorale nerespectate, aroganța politicienilor cu ștate vechi și participarea acestora la alegeri cu scopul strict de a avea acces la resurse, nu mai pot fi criterii care să ghideze viitorul României, ci rămân doar rețeta unui parcurs al stagnării și mediocrității. România are nevoie să renască economic și social, așa cum a făcut-o în perioada proiectului de modernizare inițiat acum mai bine de un secol și de care ne putem aminti cu ocazia centenarului Marii Uniri, din 2018. România, astăzi, trebuie să se transforme într-o țară prosperă, europeană în sens profund, în care cetățeanul obișnuit să se poată bucura de o viață zilnică decentă și sigură.

Pro România îi cheamă alături pe toți cei care cred în respectarea principiilor meritocrației, în promovarea responsabilității în cheltuirea banilor publici, reafirmând statutul cetățenilor români de angajatori ai celor aflați în slujba serviciului public. Pro România susține servicii publice de calitate, finanțate corespunzător, cu un maxim de eficiență pentru cetățean. Totodată, Pro România susține recompensarea muncii în raport cu productivitatea și reducerea decalajelor din sistemul de salarizare, prin sincronizarea raportului de venituri dintre muncă și capital, așa cum este el astăzi structurat în țările dezvoltate, cu o direcționare superioară a veniturilor către muncă.

Pro România susține limitarea intervenției statului în economie și reducerea acesteia la menținerea și garantarea respectării legii, asigurând o competiție loială, astfel încât să predomine o economie funcțională, cu capital preponderent autohton. Acest lucru nu poate fi posibil fără crearea unui cadru economic previzibil și stabil din punct de vedere legal, care să facă România atractivă și competitivă pentru investiții. De asemenea, este importantă menținerea unui raport echilibrat între politicile sociale și cele referitoare la investiții, în vederea asigurării unei creșterii economice sănătoase și a unei dezvoltări omogene a societății românești, pe termen mediu și lung, în toate sectoarele de activitate.

  1. Reindustrializarea modernă

Pro România susține reconstrucția industrială a României, pornind de la investiții strategice, care includ adaptarea la standardele tehnologice actuale și la realitățile dinamicii pieței globale a muncii, respectând principiul pentru muncă egală, recompensă egală, aplicat nivelului de salarizare existent în statele membre dezvoltate din Uniunea Europeană. În același timp, Pro România susține investiția în know-how și inovație, pentru că, deși multe locuri de muncă sunt transferate către țări mai puțin dezvoltate, cunoașterea și performanța în cercetare și tehnologie rămân în țările avansate. România a dovedit în foarte multe locuri din lume nivelul la care pot ajunge mulți dintre cei mai bine pregătiți cetățeni români. De asemenea, România poate exploata potențialul pe care îl are pentru a ajunge un loc de atracție al creierelor în Europa de Est, accesul la date și la cunoaștere fiind coloana vertebrală pe care se pot baza mii de companii noi în industrii diverse, de la genetică, la roboți industriali. În acest sens, numai clusterele industriale, adunate în jurul unor universități și centre de cercetare pot genera valoare adăugată în sectoare ca medicina, nanotehnologia sau biotehnologia. Prin astfel de inițiative, specialiștii români plecați să lucreze în alte țări pot fi atrași prin programe, care să le faciliteze munca la ei în țară. De asemenea, antreprenorii români pot beneficia de formare adecvată și de oportunități de asociere, sprijiniți prin programe ale Camerelor de Comerț ale României, pe model francez sau olandez, dar și prin finanțări pentru înființarea de noi companii în domeniul tehnologic și al cercetării.

  1. Agricultura

Reprezintă un sector cheie pentru dezvoltarea României, cu atât mai mult cu cât agricultura nu este doar o problemă economică, ci și una socială. Raportată la numărul mare al populației, agricultura de subzistență reprezintă încă o problemă, pe care România trebuie să o depășească în cel mai scurt timp. 1% din fermierii români sunt membrii unei asociații, comparativ cu media de 50% în UE, iar încurajarea asocierii este soluția cea mai eficientă pentru a scoate agricultorii români din sărăcie. Un alt aspect important este reprezentat de procesarea produselor agricole și comercializarea lor, atât pe lanțul comercial scurt (desfacere locală), cât și pe cel lung (desfacere națională), iar acordarea unei asistențe financiare consistente (de exemplu, credite operaționale cu dobânzi care să sprijine în special micii fermieri), împreună cu serviciile de formare profesională, consiliere și informare, reprezintă singurele variante prin care fermierii români pot stoca și procesa produsele agricole la standardele UE. Astfel, România își va putea asigura producția de alimente atât la nivel național, cât și pentru export, elemente care pot genera o creștere economică semnificativă.

  1. Energie și mediu

România are nevoie de politici energetice care să asigure în totalitate nevoile de consum la nivel industrial, casnic și de transport, la un cost cât mai mic și cu efecte negative asupra sănătății oamenilor reduse. Viitorul va fi reprezentat în special de energie din surse regenerabile,  transferată prin rețele electrice moderne, cu un efect cât mai scăzut la nivel ecologic,cu atât mai mult cu cât România are în prezent 40% din populație aflată la limita sărăciei energetice (comparativ cu 11% media UE). Toate măsurile privind energia însă, vor trebui corelate și sincronizate cu politicile de mediu, România fiind țara din Uniunea Europeană care deține ultimele păduri virgine. Împreună cu protejarea acestor spații, flora și fauna, solul, apa, aerul și clima vor fi la rândul lor protejate de pericolul reprezentat de exploatarea irațională a masei lemnoase. România va trebui să inverseze raportul între capacitatea de exploatare și cea de prelucrare, ultima fiind cea care poate aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea și creșterea economică. În același timp, prioritatea zero a politicilor de mediu va fi reducerea emisiilor de dioxid de carbon, prin măsuri concrete și etapizate, de la programe de reîmpăduriri, la politici de încurajare a folosirii auto-vehiculelor cu un grad cât mai mic de poluare.

 

  1. România sănătoasă

România are nevoie de un sistem de sănătate solid, axat pe prevenție. Din păcate, în furnizarea serviciilor medicale, accentul cade pe tratarea bolii și nu pe prevenirea acesteia. Iar numărul mare de internări cărora infrastructura spitalicească nu le poate face față este dovada faptului că  sistemul sanitare ste unul cu probleme grave de administrare. Indicatorii de sănătate referitori la speranța la viață, mortalitate, morbiditate și detecție maladii sunt printre ultimii în rândul țărilor UE, iar în unele cazuri, chiar și non-UE. Uniunea Europeană recomandă alocarea a cel puțin 6% din PIB pentru sănătate, iar România alocă în prezent doar 4% din PIB, în timp ce în țările dezvoltate procentul ajunge chiar la peste 10% din PIB.

Din păcate, situația din țara noastră este generată de perspectiva greșită, aceea de a trata alocarea de fonduri în acest domeniu drept un cost exagerat, cu toate că statisticile arată că o populație sănătoasă schimbă performanța economică și stabilizează dezvoltarea pe termen mediu și lung, fiind astfel o investiție valoroasă. Avem nevoie de măsuri de profilaxie, de promovarea unui mod sănătos de viață și de o orientare prioritară spre îmbunătățirea medicinei de familie. De asemenea, România trebuie să ofere tuturor cetățenilor săi acces egal și gratuit la serviciile de sănătate, indiferent de mediul de proveniență sau de resursele de care dispune comunitatea. Numărul medicilor este în continuă scădere, iar nevoia unor măsuri care să asigure un acces optim la servicii medicale, în special în mediul rural, reprezintă o prioritate. Rețeaua de spitale din România trebuie analizată, dimensionată și plasată geografic în concordanță cu nevoile pacienților și cu distribuția acestora pe teritoriul țării, iar investițiile în infrastructura de sănătate trebuie să aibă în vedere pe viitor digitalizarea sistemului și achiziționarea aparaturii de ultimă oră.

 

  1. România educată

Pro România susține garantarea accesului la educație și dezvoltarea unui sistem educațional de calitate, generând competențe corelate cu necesitățile vieții sociale și ale pieței muncii. În acest sens, tânăra generație trebuie să beneficieze de un sistem educațional modern, reformat, în care învățarea să se facă pornind prioritar de la practică și nu de la teorie. Cunoașterea limbilor străine, dar și abilitatea de a opera cu tehnologii noi reprezintă cheia reușitei pentru angajații de mâine. Iar un sistem de învățământ performant este unul axat pe individ, pe abilitățile particulare și distincte ale fiecărui tânăr, care poate fi orientat din timp către un tip de carieră structurat pe datele lui specifice și pe talentul său particular. Încurajăm revenirea la școlile profesionale, care pot oferi celor neinteresați de un parcurs educațional de lungă durată oportunitatea obținerii din timp a unul loc de muncă, în special pe piața serviciilor, un sector cu un tot mai mare potențial de creștere, având în vedere influența pe care tehnologizarea o aduce pieței muncii. Pro România reprezintă o formațiune care are în vedere performanța, sub toate aspectele ei, în special pornind de la ideea că educația este singura metodă sigură de susținere și auto-susținere a indivizilor, cu condiția ca statul să creeze oportunitățile favorabile pentru o piață a muncii dinamică și incluzivă. De asemenea, un învățământ performant presupune alocarea a cel puțin 6% din PIB, pentru a putea avea nu doar profesori motivați și interesați să-și exercite vocația în siguranță și decență, ci și posibilitatea de a oferi servicii educaționale de calitate tuturor sectoarelor sociale, în special copiilor defavorizați. Mai mult, un aspect important este reprezentat de susținerea educației non-profesionale, legată de aspecte din viața de zi cu zi, cum ar fi: educația financiară (rolul economiilor, al creditelor și investițiilor), educația civică (etica profesională, voluntariatul) și educația artistică (prin cine-cluburi, grupuri de lectură, ateliere de arte plastice, interpretare și compoziție muzicală, dans și coregrafie etc.).

Un alt aspect important pe care partidul Pro România îl susține este accesul la cultură, o resursă universală de identitate și un refugiu spiritual al oricărei persoane. Însă acest domeniu ar trebui să fie perceput în manieră integratoare, ca parte a dinamicii economice și sociale. Este un lucru cunoscut faptul că multe țări dezvoltate promovează și stimulează inițiativele de tip cultural pe linia industriilor creative, prin intermediul cărora aduc o contribuție substanțială dezvoltării și susținerii la standarde ridicate a calității vieții și muncii artiștilor. Mai mult, dezvoltarea antreprenoriatului cultural rămâne o resursă cu inepuizabile orientări și inovații, iar investiția în oameni și politici de stimulare a creativității și afacerilor poate reprezenta soluția pentru prezervarea patrimoniului cultural, îmbunătățirea statutului artistului și, de ce nu, o importantă resursă de dezvoltare locală.

 

  1. România europeană

Deși are în centrul programului său politic principiul reprezentării intereselor cetățenilor români, Partidul Pro România este o construcție care susține valorile Uniunii Europene, un proiect de o importanță majoră, apărut ca alternativă de menținere a păcii după efectele dictaturilor din secolul al XX-lea în Europa și care pot avea natură recurentă dacă instituțiile statului de drept și democrației nu sunt permanent protejate și consolidate de o voință politică responsabilă. Partidul Pro România susține o competiție economică deschisă și corectă între țările Uniunii Europene, considerând că cele mai bune rezultate pot fi atinse doar prin o bună reprezentare la masa negocierilor a interesului cetățenilor din fiecare stat membru. Dorim totodată promovarea intereselor și identității naționale a statului român în Uniunea Europeană și asumarea respectării angajamentelor internaționale, ca parte a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene. În același timp, vrem o Europă puternică, unită și solidară, capabilă să facă față unor provocări majore precum migrația și crizele economice, dar cu o Românie care nu doar acționează, ci și reacționează în fața provocărilor comune ale Uniunii. Nu vrem ca țara noastră să fie un membru de rangul doi, la periferia unei Uniuni cu două viteze, frânată de instrumente artificiale precum Mecanismul de Cooperare și Verificare, ci vrem ca, odată cu oportunitatea președinției Consiliului UE din 2019, să ne afirmăm ca țară stabilind priorități precum păstrarea unității Europei și poziționarea României alături de nucleul UE, susținerea reformelor politice și economice în statele vecine (Republica Moldova, Ucraina), împiedicarea renunțării la politica agricolă și de coeziune și a pierderii fondurilor de către România, alocarea mai multor resurse pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunării.

 

  1. România viitorului

Pro România propune un program politic format din 7 puncte, un program cu caracter general, al cărui scop este de a răspunde adecvat așteptărilor cetățenilor români, dezamăgiți de stilul politicii de astăzi. Pro România propune nu doar un program, ci o viziune pe termen mediu și lung, pe care o prezintă societății ca soluție la criza de încredere pe care o trăim astăzi, atât față de clasa politică, dar și față de propria noastră identitate, aceea de români, și, în egală măsură, de cetățeni ai Uniunii Europene. Vrem să credem că încă există loc pentru oameni de calitate, pentru performanță și meritocrație, pentru bună intenție și dăruire față de comunitatea din care facem parte, utilizând instrumentul specific al democrației: reprezentarea politică.

România trebuie scoasă urgent din starea de anomie în care se află, prin promovarea unei politici de calitate, care vizează sustenabilitatea pentru întreaga societate românească și măsuri care pot influența pozitiv generațiile viitoare. Iar sănătatea unei națiunii depinde de modul cum tratăm noile generații, singurul reper moral consistent pe care îl putem avea ca societate și ca țară atunci când vorbim de continuitatea și de sensul eforturilor noastre. Tinerii trebuie încurajați de un mediu sigur și stabil, un mediu social și economic care să le permită orientarea cu prioritate către interesele lor particulare de dezvoltare și carieră, având drept reper principii și valori care țin atât de comunitatea din care fac parte, cât și de fundamentul creștin al culturii europene, aplicând o etică a respectării regulilor și a acțiunilor care duc la o societate respirabilă și funcțională.

2018 este aproape, iar pentru noi, ca români, celebrarea celor 100 de ani de existență a statului național unitar poate reprezenta un moment de răscruce, dar și unul de reflecție, privind tipul de viitor pe care dorim să-l lăsăm moștenire copiilor noștri, pentru că România se zbate astăzi între lipsa unui proiect de țară real și conservatorismul intereselor meschine ale unei clasei politice moștenită din perioada de tran

Ai o idee care să schimbe România?