Apariții media

Pozitia PRO Romania – Motiunea de cenzura 27 iunie 2018

Discursul domnului Sorin Cîmpeanu în plenul Parlamentului cu ocazia moțiunii de cenzura depusă împotriva Guvernului Dancila.

Ne este imposibil să susținem acest Guvern

1 Comment

 1. Stadiul de îndeplinire a măsurilor de guvernare 2017 – 2020, aferente capitolului Justiție.

  1. Instruirea unui mecanism de dialog permanent între reprezentanții celor trei puteri: legislativă, executivă și judecătorească. Semnarea unui Memorandum pentru a stabili forme concrete de lucru. / Stadiu: În curs de implementare. În cadrul reuniunii Consiliului de management strategic (înființat prin Protocol încheiat, la finele anului 2016, între Ministerul Justiției, CSM, ÎCCJ și Ministerul Public) s-a decis ca Grupul de lucru tehnic va demara procedurile pentru elaborarea unui memorandum în vederea instituirii unui mecanism permanent de dialog între reprezentanții celor trei puteri ale statului.
  2. Demararea unei campanii de informare publică asupra proiectului de legislație gratuită oferită populației de Ministerul Justiției. / Stadiu: În curs de implementare. Măsura este prevăzută în cadrul unui proiect POCA aflat în faza de contractare.
  3. Încheierea de parteneriate între autoritățile statului și profesiile juridice organizate în mod independent va avea rol important în procesul de cunoaștere a literei și spiritului actelor normative. / Stadiu: În curs de implementare. În perioada 2017 – 2018, au avut loc consultări cu profesiile juridice conexe în procesul de elaborare a unor proiecte de modificare a legilor ce reglementează organizarea activității acestora.
  4. Constituirea la nivelul tuturor instanțelor de judecată a unor centre de informare (similar celor existente în instanțele din statele UE), conținând materiale despre principalele proceduri judiciare, precum și cu privire la principalele evoluții normative. Materialele documentare vor fi realizate de Ministerul Justiției în cooperare cu CSM, organizații neguvernamentale, fără a se limita la variante tipărite sau la informări doar la sediul instanței. / Stadiu: În curs de implementare. Măsura prevăzută în cadrul unui proiect POCA aflat în faza de contractare.
  5. Asanarea normativă. Evaluarea legislației României și reașezarea ei pe alte baze, începând de la studiile de impact până la cunoașterea legii de către cetățeni și aplicarea de către autoritățile publice. Restrângerea numărului de acte normative și corelarea cu legislația europeană. Codificarea pe domenii de activitate și eliminarea normelor metodologice din legi. / Stadiu: În analiză la direcția de specialitate.
  6. Dezvoltarea proiectului Educația juridică în școli, pornind de la Protocolul semnat în 2013 între Ministerul Justiției, CSM, Ministerul Public și Ministerul Educației Naționale. / Stadiu: Implementat. Protocolul a fost semnat, pe 20 iulie 2017 și este valabil până în iunie 2020. Protocolul prezintă elemente de noutate în senaul că ÎCCJ a devenit partener alături de ceilalți parteneri semnatari ai Protocolului din 2013. În perioada 13-17 noiembrie 2017 și 05-09 martie 2018 au avut loc expuneri tematice în unitățile de învățământ preuniversitar.
  7. Implementarea la nivel național a proiectului Dosar electronic. / Stadiu: În curs de implementare. Contractul de finanțare aferent proiectului Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS a fost semnat la data se 21 noiembrie 2017. În cadrul proiectului urmează a fi realizată analiza necesară dezvoltării în continuare a sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS.
  8. Reducerea taxelor judiciare de timbru atunci când obiectivul acestora este evaluabil în bani. / Stadiu: Proiectul de act normativ este în curs de elaborare.
  9. Acordarea de către avocați a unei consultații anuale gratuite celor care îndeplinesc condițiile pentru ajutor public judiciar, prin revizuirea cadrului legal./Stadiu: În curs de implementare. Analiză a cadrului legal în lucru la direcția de specialitate.
  10. Continuarea procesului de rearondare teritorială, ca formă de reducere a volumului mare de cauze de soluționat la unele instanțe, precum și identificarea împreună cu reprezentanții sistemului judiciar a unor noi forme de degrevare. / Stadiu: În curs de implementare. În analiză în cadrul Grupului de lucru constituit din reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și justiție.
  11. Profesionalizarea și recredibilizarea formelor alternative de soluționare a conflictelor, cum ar fi medierea și arbitrajul, precum și încurajarea utilizării procedurilor notariale./ Stadiu: Consiliul de mediere este principalul actor responsabil pentru această măsură și în situația în care se impun intervenții de natură legislativă intervine Ministerul Justiției, potrivit competențelor sale.
  12. Consultarea reprezentanților sistemului judiciar în vederea identificării și modificării acelor acte normative care contribuie la încărcarea artificială a unei instanțe de judecată. / Stadiu: Ministerul Justiției a participat la întrunirea profesională din 30 mai 2017 a reprezentanților tribunalelor, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiției, ai Institutului Național al Magistraturii și ai Școlii Naționale de Grefieri, în cadrul căreia au fost abordatr subiecte privind modificarea codurilor penale, a codurilor civile, a legilor justiției, bugetul și infrastructura instanțelor, statistica instanțelor și dezvoltarea carierei profesionale. Urmare acestei reuniuni au fost create două adrese de email destinate sesizării problemelor cu care se confruntă reprezentanții puterii judecătorești pentru o comunicare mai eficientă și găsirea unor rezolvări mai rapide, la problemele sesizate de aceștia.
  13. Consultarea reprezentanților sistemului judiciar în vederea identificării și modificării acelor acte normative care prin texte neclare, ambigue, conduc la practică neunitară precum și publicarea practicii judecătorești relevante pe paginile de internet ale instanțelor de judecată. / Stadiu: Idem punctului anterior.
  14. Consolidarea capacității ÎCCJ de a-și îndeplini rolul constituțional de unificator al practicii judiciare prin asigurarea resurselor materiale și umane, inclusiv a unui sediu corespunzător în proiectul Justice District – Cartierul de Justiție. / Stadiu: În ședința de Guvern din 29 noiembrie 2017 a fost aprobat Memorandumul cu tema: Decizie vizând situația amplasamentului Esplanada, în vederea dezvoltării Cartierului pentru justiție, în cadrul unui program de reconversie funcțională. De asemenea, în ședința de Guvern din 7 martie 2018, a fost aprobat Memorandumul cu tema Acordul de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în vederea speijinirii proiectului “Cartierul pentru justiție”.
  15. Continuarea Programului național de investiții în infrastructura instanțelor din capitalele de județ. / Stadiu: În curs de implementare. Două lucrări au fost finalizate (Palatul de justiție Brăila și Tribunalul Caraș-Severin), programul continuând și la alte sediu de instanțe.
  16. Realizarea Cartierului pentru Justiție – Justice District din București. / Stadiu: În curs de implementare.
  17. Un procent de 10% din taxele judiciare va fi alocat direct pentru nevoile de administrare a instanțelor de judecată. / Stadiu: În curs de implementare. Analiză a prevederilor legislative în cadrul direcției de specialitate.
  18. Suplimentarea personalului din cadrul instanțelor, precum și echilibrarea, împreună cu CSM, a schemelor de judecători, astfel încât să se ajungă la un raport de 1,5 – 2 grefieri/judecători, în acord cu standardele europene. / Stadiu: În curs de implementare.
  19. Revizuirea statutului personalului auxiliar în acord cu cerințele noilor coduri, precum și standardizarea schemelor de personal în funcție de dimensiunea/volumul de activitate al instanței/parchetului. / Stadiu: În curs de implementare. Proiectul de act normativ este în curs de finalizare la nivelul Ministerului Justiției.
  20. Continuarea proiectului de investiții în penitenciare și de modernizare și extindere acolo unde locațiile permit. / Stadiu: La nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt în derularea mai multor proiecte de investiții în penitenciare (modernizare și extindere): Penitenciar Deva, Penitenciarul Giurgiu, Penitenciarul Codlea, Penitenciarul Găești. De asemenea, au fost inițiate proiectele de construire a două penitenciare noi: Berceni și Unguriu.
  21. Alocarea de fonduri europene conform solicitării transmise de România și Italia, în martie 2015, cărora li s-au adăugat alte 10 state membre, pentru finanțarea infrastructurii de penitenciare. / Stadiu: Măsura nu se mai regăsește în Programul de guvernare 2018 – 2020, publicat în Monitorul oficial nr. 84/29.01.2018.
  22. Consolidarea sistemului de probațiune ca formă de diminuare a populației din penitenciare. / Stadiu: În curs de implementare. Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2018 – 2020, și planul general de acțiune aferent Strategiei se află în dezbatere publică prin afișarea pe site-ul Ministerului justiției, începând cu data de 21 februarie a.c.
  23. Aplicarea Strategiei de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, elaborată pentru perioada 2015 – 2019. / Stadiu: În curs de implementare. Comisia interministerială pentru coordonarea și implementarea prevederilor Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015 – 2019 se întrunește lunar. În ședința de guvern din data de 8 februarie 2018 s-a luat act de Nota privind stadiul implementării Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015 – 2019.
  24. Reînfințarea institutului Român de Criminologie, instituție independentă, pentru că, împreună cu Ministerul Justiției, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Parlamentul României, reprezentanții sistemului judiciar și facultățile de drept, să contribuie la elaborarea principalelor elemente de politică penală ale statului român. / Stadiu: Implementat. Institutul Național de Criminologie a fost înființat prin HG nr. 14/2017 din 12 ianuarie 2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Criminologie, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.
  Memorandumul “Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiției și al Institutului Național de Criminologie, organ de specialitate din subordinea Ministerului Justiției” a fost aprobat în ședința de guvern din data de 6/12/2017.
  Pe 23 martie 2018 au fost scoase la concurs posturile de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Institutul Național de Criminologie.
  25. Promovarea standardelor europene în materia prezumției de nevinovăție în acord cu Directiva nr. 346/2016. / Stadiu: Implementat.
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de procedură penală, precum și pentru completarea art. 79 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – a transpus Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE, publicată în Jurnalul oficial al UE L27 din 29 aprilie 2014, precum și art.8 alin (4) din Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. Proiectul a fost adoptat în ședința de Guverb din data de 18.08.2017 și transmis spre aprobare Parlamentului.
  26. Admiterea în magistratură în acord cu exigențele europene privind pregătirea profesională, buna reputație și vocația, pregătirea de specialitate și deontologică, precum și creșterea importanței evaluării calitative a activității. / Stadiu: Implementarea acestei măsuri a fost avută în vedere cu ocazia elaborării Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
  27. Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Superior al Magistraturii, precum și consolidarea Inspecției judiciare, instituții chemate să vegheze , în același timp, la respectarea independenței sistemului judiciar, dar și la menținerea integrității, profesionalismului, imparțialității și responsabilității magistraților, condiții esențiale pentru un act de justiție de calitate și eficient. / Stadiu: Implementat. Aspecte care vizează sistemul judiciar au fost avute în vedere cu ocazia elaborării Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
  28. Extinderea numărului de instanțe specializate în materie comercială de la 3 (Cluj, Pitești și Tg. Mureș) la 15, respectiv în București și în reședințele de județ, în care funcționează curți de apel, instanțe unde își vor desfășura activitatea judecători specializați. / Stadiu: În curs de implementare, fiind în proces de elaborare un studiu în acest sens.
  29. Înființarea unei instanțs pilot în materie de contencios administrativ și fisc care să funcționeze în capitala țării. / Stadiu: În curs de implementare.
  30. Simplificarea accesului la serviciile Registrului Comerțului și preluarea de către această instituție a unor prevederi, vizând societățile comerciale, derulate în prezent la nivelul instanțelor. / Stadiu: În curs de implementare. Proiectul de lege privind registratorii de registru și activitatea de înregistrare în registrul comerțului este în curs de finalizare la Ministerul Justiției.
  31. Luând în calcul progresele României și atingerea benchmarkurilor, reperele inițiale ale MCV, Guvern și CE vor coopera pentru ridicarea MCV în mandatul actualei Comisii. Este importantă și transpunerea cu prioritate în legislația națională a directivelor europene care privesc sistemul judiciar. / Stadiu: Ministerul Justiției a elaborat și transmis Comisiei Europene rapoarte de progrese înaintea fiecărei misiuni de evaluare.
  În perioada 14-16 martie 2018, a avut loc o misiune de evaluare a Comisiei Europene în contextul MCV. Au fost organizate reuniuni cu reprezentanți ai istituțiilor competente.

Lasă un răspuns